Novica

Novica za javnost

oktober 2022

Družba RAM HOLDING d.o.o. je v septembru 2022 uspešno zaključila izgradnjo sončne elektrarne moči 200 kW na objektu novega skladišča Litijska cesta 259A, Ljubljana-Dobrunje. Operacijo gradnje proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije sofinancirata Republika Slovenij in Evropska unija iz Kohezijskega sklada oznaka: JR SE OVE 2021 v okviru operacije OP EKP 2014-2020.